Medborgerhuset Vålse Gamle Skole drives af frivillige kræfter organiseret i en forening. Vi gør det for at sikre at vi har et sted at afholde områdets lokale aktiviteter.

Husstandsomdelt folder 2019+20 som beskriver aktiviteterne i, og omkring, medborgerhuset.

Når du indbetaler kontingent via netbank skal du angive at den maskinlæsbare linje indeholder tallene

 +73<        +86089092<

Se indbetalingskort

Der sidder nu en hjertestarter i medborgerhusets gård

Pressemeddelelse i forbindelse med donation af hjertestarter

Formand Steen Brisson Egensevej 11 54 45 32 39 20 23 05 79

Formand@Medborgerhus.Vaalse.DK

Næstformand Pia Stryger Østervej 16 54 43 13 15  

Naestformand@Medborgerhus.Vaalse.DK

Kasserer
og udlejning
Frans Poulsen Vålse Møllevej 4 54 43 12 00  

Kasserer@Medborgerhus.Vaalse.DK

  Jørn Larsen Grynsevej 3 54 43 10 22    
  Ole Olsen Valnæsvej 4 54 42 80 03 41 40 80 03  
  Jørgen Bom Døvnældevej 17      
  Erik Jakobsen Nyvej 10, Orehoved      

Suppleanter

  Finn Plet-Hansen Orehoved Langgade 25 54 45 79 45    
  Peter Olofson Østervej      

Revisorer

  Jens Frederiksen Vålse Vesterskovvej 32      
  Keld Nielsen Engkærvej 3